Minőségbiztosítás, Környezetvédelem, Egészség- és biztonságvédelem

A Penta IndustryKft. működése során az ügyfelei igényeinek minél színvonalasabb kielégítése, a jogszabályokban előírt követelmények teljesítése, az integrált (minőség-környezet- egészségvédelem és biztonság) irányítási rendszer folyamatos fejlesztése alapvető követelmények.

Ennek érdekében minőség- környezet, egészségvédelemi, biztonsági célokat határozunk meg, az integrált irányítási rendszert folyamatosan átvizsgáljuk, és gondoskodunk a céljaink eléréséhez szükséges erőforrások meglétéről.

Teljesítményünk jelentős mértékben függ partnereink teljesítményétől, ezért partneri kapcsolatainkban alapvető követelménynek tekintjük a minőséget, környezetvédelmet, egészségvédelmet, biztonságot és a megbízhatóságot.

A folyamatok szabályozási hátterének biztosítása, feltételrendszerinek megteremtése, irányítása, ellenőrzése, mérése, folyamatos tökéletesítése az MSZ EN ISO 9001:2009, MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 szabványok előírásai szerint történik, amit az alábbi vállalati Politika határoz meg.

INTEGRÁLT MINŐSÉG ÉS KÖRNYEZETIRÁNYÍTÁSI, MUNKAHELYI EGÉSZSÉG – ÉS BIZTONSÁGVÉDELMI POLITIKA

Társaságunk Vezetősége vallja, hogy „a ma minősége a holnap piaca”, ezért kiemelt jelentőséget tulajdonít tevékenysége során a MINŐSÉG, a KÖRNYEZETVÉDELEM, a munkahelyi EGÉSZSÉGVÉDELEM és BIZTONSÁG elvárt szintű megvalósításának, figyelembe véve a környezeti hatások vizsgálatát, és a kockázatértékelések eredményeit. Ennek érdekében elkötelezte magát az MSZ EN ISO 9001:2009, az MSZ EN ISO 14001:2005 és az MSZ 28001:2008 szabványok szerint integrált irányítási rendszerének bevezetése és folyamatos fejlesztése iránt, biztosítva a szükséges emberi és technikai erőforrásokat.

Célkitűzéseink:

● A PENTA INDUSTRY KFT. felelőssége, és egyetemleges törekvése, hogy tevékenységét a mindenkor érvényben lévő nemzeti jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően végezze, és rendszeresen értékelje az azoknak való megfelelést.

● Az előírt követelmények teljesítése elvárás alvállalkozóink, és beszállítóink felé is. Évente minőség, környezeti és MEB célokat tűzünk ki, minőségi, környezeti és MEB teljesítményünk fejlesztése érdekében.

● Aktív kapcsolattartást biztosítunk ügyfeleink irányába, hogy olyan minőségileg kifogástalan szolgáltatást nyújtsunk számukra, amelyek megfelelnek, vagy meghaladják elvárásaikat.

● Folyamatosan figyelemmel kísérjük, és szabályozás alatt tartjuk tevékenységünket, jelentős környezeti hatásainkat, valamint a munkahelyi egészségvédelmi és munkabiztonsági veszélyeket, a környezet védelme, a munkavállalók egészségének megőrzése, valamint a veszélyek és ártalmak megelőzése érdekében.

● Minden munkatársunk részére biztosítjuk a megfelelő szintű és rendszeres képzést, valamint ösztönözzük és támogatjuk az önképzést.

● Szolgáltatási folyamatainkban folyamatosan keressük azokat a technikákat, amelyek a környezetszennyezést, a veszélyek és ártalmak megelőzését lehetővé teszik számunkra.

● Kihangsúlyozott elvünk, hogy törődünk az emberekkel, a környezettel és a közösségekkel, amelyekben dolgozunk, kitűzve a „Nincs ártalom” célkitűzés betartását.